blastn task: [no title]

Status
finished finished
Modified 2016-05-16T12:49:14Z
CPU time (s) 0.1
Size (bytes) 19609
Command blastn -num_descriptions 500 -outfmt 0 -dust no -db Kluyveromyces_wickerhamii_UCD_54_210.AEAV00000000_1.fasta -num_alignments 250 -evalue 10.0 -task blastn
Error [none]
Output
BLASTN 2.2.25+


Reference: Stephen F. Altschul, Thomas L. Madden, Alejandro A.
Schaffer, Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J.
Lipman (1997), "Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of
protein database search programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.Database: Kluyveromyces wickerhamii UCD 54 210 AEAV00000000_1
      510 sequences; 9,807,744 total lettersQuery= query

Length=810
                                   Score   E
Sequences producing significant alignments:             (Bits) Value

 AEAV01000011 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00012,...  378  1e-104
 AEAV01000205 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00213,... 42.8  0.001 
 AEAV01000322 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00333,... 37.4  0.044 
 AEAV01000087 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00091,... 37.4  0.044 
 AEAV01000085 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00089,... 37.4  0.044 
 AEAV01000060 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00063,... 37.4  0.044 
 AEAV01000204 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00212,... 33.7  0.53 
 AEAV01000172 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00179,... 33.7  0.53 
 AEAV01000487 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00912,... 31.9  1.9  
 AEAV01000479 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00903,... 31.9  1.9  
 AEAV01000457 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00867,... 31.9  1.9  
 AEAV01000406 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00805,... 31.9  1.9  
 AEAV01000224 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00235,... 31.9  1.9  
 AEAV01000158 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00164,... 31.9  1.9  
 AEAV01000107 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00112,... 31.9  1.9  
 AEAV01000482 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00907,... 30.1  6.5  
 AEAV01000473 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00891,... 30.1  6.5  
 AEAV01000466 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00882,... 30.1  6.5  
 AEAV01000442 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00846,... 30.1  6.5  
 AEAV01000341 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00353,... 30.1  6.5  
 AEAV01000329 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00340,... 30.1  6.5  
 AEAV01000317 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00328,... 30.1  6.5  
 AEAV01000272 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00283,... 30.1  6.5  
 AEAV01000215 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00226,... 30.1  6.5  
 AEAV01000214 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00225,... 30.1  6.5  
 AEAV01000199 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00207,... 30.1  6.5  
 AEAV01000193 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00201,... 30.1  6.5  
 AEAV01000147 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00153,... 30.1  6.5  
 AEAV01000139 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00145,... 30.1  6.5  
 AEAV01000091 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00095,... 30.1  6.5  
 AEAV01000047 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00050,... 30.1  6.5  


> AEAV01000011 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00012, 
whole genome shotgun sequence
Length=41694

 Score = 378 bits (418), Expect = 1e-104
 Identities = 425/569 (75%), Gaps = 0/569 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 1   GGTCAAACGTCATATTGATGGTATTGTACCTTTAGAATTACATATGACATTAAAGGTCGC 60
       ||| ||| | ||||||||||| || || || |||| | ||  || | ||||| ||
Sbjct 10346 GGTGAAAAGACATATTGATGGAATAGTCCCAATAGACCTGCACCCTACTCTTAAGGTAGC 10405

Query 61   ATTGTCCTTATGCTCATATAGATTCACGAAGGGCCCTTGGAGAAACAGTTATATCAAGCT 120
        || || | ||||| |||||||| || || || |||||||| || ||||||||||||||
Sbjct 10406 GTTATCTCTGTGCTCTTATAGATTTACCAAAGGTCCTTGGAGGAATAGTTATATCAAGCT 10465

Query 121  CGGTATTGACCCAAGAACCTCGAATGAGTACGCGAAATACCAGACCGAATATTTCAAAAT 180
        || |||| ||||||| || || | || || |||| || || || || ||||| ||
Sbjct 10466 TGGAGTTGATCCAAGAAGTTCTGATCAATATGCTCAATATCAAACGGAGTACTTCAAGAT 10525

Query 181  CGAGAGGAGATTACTAACAGATCCAAGAATTAAAAAGAATTTGCCAGCTCCTCCACCAAA 240
        || | | | || |||||||||| | || |||||||||||||  || ||||||||
Sbjct 10526 TGAACGCAAACTATTAACAGATCCTCGTCTTGAAAAGAATTTGCCTAAACCGCCACCAAA 10585

Query 241  GGACTACCAATCCAGTGTGCCTGGAGAAATTGACCCCAGGTTCGAATTTGACGGTAAAAG 300
        | || || |||| | | |||||||| || || || ||||| | ||||| || ||| 
Sbjct 10586 AAATTATCAGTCCAATATTCCTGGAGAGATCGATTCCCGGTTCAATTTTGATGGGAAACA 10645

Query 301  TATTCCATGGTATCTAATGTTACAAATAGACTTACTTTTGAAAGAACCTAACATCAATGA 360
        || ||||||||| | |||||||||||||| | | || ||||||||||| |||  ||
Sbjct 10646 AATCCCATGGTATTTGATGTTACAAATAGATCTCTTGTTAAAAGAACCTAATATCGCAGA 10705

Query 361  AATATATTCTCAAGTGGAGTTTTTGCCCGAGGCCAACGAATTAACAGGATGGTTTAACGA 420
       ||||| || || | |||||||||| || || || ||||||||||| ||||||| ||
Sbjct 10706 AATATTCTCCAAACTCCAGTTTTTGCCTGAAGCTAATGAATTAACAGGCTGGTTTACAGA 10765

Query 421  GTTAGATTTAACGAAGATACGGAAAATTGTTAAGTACGAATTGGGTTGCATGGTCCAAGG 480
        ||||| || || ||||| | | ||||| |||||||||||||| || ||||| |||||
Sbjct 10766 ATTAGACTTGACAAAGATCAGAAGGATTGTGAAGTACGAATTGGGATGTATGGTTCAAGG 10825

Query 481  AAACTATGAATTCAACGAGCATAAATTGACATTTTTCAAAAGGATGATCTACGTCAAAGA 540
       ||| |||||||||||||| || ||| | ||||| ||||| || ||| | | |||||||||
Sbjct 10826 AAATTATGAATTCAACGAACACAAACTCACATTCTTCAAGAGAATGTTATTCGTCAAAGA 10885

Query 541  ATCAATGATGAAAGACCAAGATGCGGATG 569
       ||| |||||||| || ||||| | ||||
Sbjct 10886 ATCTATGATGAAGGATCAAGAAGGTGATG 10914


> AEAV01000205 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00213, 
whole genome shotgun sequence
Length=85282

 Score = 42.8 bits (46), Expect = 0.001
 Identities = 36/44 (82%), Gaps = 3/44 (6%)
 Strand=Plus/Plus

Query 638  TTGGAAGAGGCAGAAGATGA---AGAGCAAGAAGACGCAGAAGA 678
       || ||||||| ||| |||||  |||||||||||| | ||||||
Sbjct 20889 TTAGAAGAGGAAGAGGATGAGGAAGAGCAAGAAGAGGAAGAAGA 20932


 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 17/17 (100%), Gaps = 0/17 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 586  CCAAGATAACGACGATA 602
       |||||||||||||||||
Sbjct 19859 CCAAGATAACGACGATA 19875


> AEAV01000322 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00333, 
whole genome shotgun sequence
Length=21128

 Score = 37.4 bits (40), Expect = 0.044
 Identities = 25/28 (90%), Gaps = 0/28 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 641  GAAGAGGCAGAAGATGAAGAGCAAGAAG 668
       ||||| | |||||| |||||||||||||
Sbjct 14879 GAAGAAGAAGAAGAAGAAGAGCAAGAAG 14852


 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 22/26 (85%), Gaps = 0/26 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 653  GATGAAGAGCAAGAAGACGCAGAAGA 678
       || || ||||||||||| | ||||||
Sbjct 14900 GAAGACGAGCAAGAAGAAGAAGAAGA 14875


> AEAV01000087 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00091, 
whole genome shotgun sequence
Length=75150

 Score = 37.4 bits (40), Expect = 0.044
 Identities = 32/39 (83%), Gaps = 3/39 (7%)
 Strand=Plus/Minus

Query 640  GGAAGAGGCAGAAGATGAAGAGCAAGAAGACGCAGAAGA 678
       ||||||||  |||| |||||||||||||| | |||||
Sbjct 33839 GGAAGAGG---AAGAGGAAGAGCAAGAAGAAGAGGAAGA 33804


 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 310  GTATCTAATGTTACAAATA 328
       |||| ||||||||||||||
Sbjct 6158 GTATTTAATGTTACAAATA 6176


> AEAV01000085 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00089, 
whole genome shotgun sequence
Length=92438

 Score = 37.4 bits (40), Expect = 0.044
 Identities = 31/38 (82%), Gaps = 0/38 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 560  GATGCGGATGGGGACGTGGATATGGACCAAGATAACGA 597
       ||| ||||| ||| ||||||||||| ||||||| ||
Sbjct 12116 GATACGGATACGGATATGGATATGGACAAAGATAAGGA 12079


> AEAV01000060 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00063, 
whole genome shotgun sequence
Length=37999

 Score = 37.4 bits (40), Expect = 0.044
 Identities = 31/38 (82%), Gaps = 0/38 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 641  GAAGAGGCAGAAGATGAAGAGCAAGAAGACGCAGAAGA 678
       ||||| | |||||||||||| ||||||| | |||||
Sbjct 20705 GAAGAAGAAGAAGATGAAGAAGAAGAAGATGATGAAGA 20742


> AEAV01000204 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00212, 
whole genome shotgun sequence
Length=80973

 Score = 33.7 bits (36), Expect = 0.53
 Identities = 20/21 (96%), Gaps = 0/21 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 640  GGAAGAGGCAGAAGATGAAGA 660
       |||||||| ||||||||||||
Sbjct 66910 GGAAGAGGAAGAAGATGAAGA 66890


 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 65   TCCTTATGCTCATATAGAT 83
       |||| ||||||||||||||
Sbjct 39730 TCCTCATGCTCATATAGAT 39748


> AEAV01000172 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00179, 
whole genome shotgun sequence
Length=68566

 Score = 33.7 bits (36), Expect = 0.53
 Identities = 27/33 (82%), Gaps = 0/33 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 642  AAGAGGCAGAAGATGAAGAGCAAGAAGACGCAG 674
       |||| | |||||||||||| | ||||||| ||
Sbjct 33355 AAGATGAAGAAGATGAAGAAGACGAAGACGAAG 33387


> AEAV01000487 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00912, 
whole genome shotgun sequence
Length=15512

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 20/22 (91%), Gaps = 0/22 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 518  AAAAGGATGATCTACGTCAAAG 539
       ||||||||||| ||| ||||||
Sbjct 5193 AAAAGGATGATGTACCTCAAAG 5214


> AEAV01000479 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00903, 
whole genome shotgun sequence
Length=60100

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 17/17 (100%), Gaps = 0/17 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 224  CCAGCTCCTCCACCAAA 240
       |||||||||||||||||
Sbjct 44053 CCAGCTCCTCCACCAAA 44037


> AEAV01000457 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00867, 
whole genome shotgun sequence
Length=15091

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 17/17 (100%), Gaps = 0/17 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 354  TCAATGAAATATATTCT 370
       |||||||||||||||||
Sbjct 8366 TCAATGAAATATATTCT 8382


> AEAV01000406 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00805, 
whole genome shotgun sequence
Length=7254

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 20/22 (91%), Gaps = 0/22 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 648  CAGAAGATGAAGAGCAAGAAGA 669
       || |||| ||||||||||||||
Sbjct 5686 CAAAAGAAGAAGAGCAAGAAGA 5665


> AEAV01000224 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00235, 
whole genome shotgun sequence
Length=26048

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 19/20 (95%), Gaps = 0/20 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 201  ATCCAAGAATTAAAAAGAAT 220
       ||||||||||| ||||||||
Sbjct 22938 ATCCAAGAATTGAAAAGAAT 22919


> AEAV01000158 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00164, 
whole genome shotgun sequence
Length=62093

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 25/30 (84%), Gaps = 0/30 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 649  AGAAGATGAAGAGCAAGAAGACGCAGAAGA 678
       ||||||||||||| ||| ||| | ||| ||
Sbjct 24572 AGAAGATGAAGAGGAAGTAGAGGAAGAGGA 24543


 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 16/16 (100%), Gaps = 0/16 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 754  TGACATAAAAACTGCT 769
       ||||||||||||||||
Sbjct 15085 TGACATAAAAACTGCT 15100


> AEAV01000107 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00112, 
whole genome shotgun sequence
Length=67366

 Score = 31.9 bits (34), Expect = 1.9
 Identities = 19/20 (95%), Gaps = 0/20 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 641  GAAGAGGCAGAAGATGAAGA 660
       ||||||| ||||||||||||
Sbjct 17535 GAAGAGGGAGAAGATGAAGA 17516


 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 16/16 (100%), Gaps = 0/16 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 423  TAGATTTAACGAAGAT 438
       ||||||||||||||||
Sbjct 53304 TAGATTTAACGAAGAT 53289


> AEAV01000482 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00907, 
whole genome shotgun sequence
Length=6978

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 651  AAGATGAAGAGCAAGAAGA 669
       ||||||||||||||| |||
Sbjct 3262 AAGATGAAGAGCAAGTAGA 3280


> AEAV01000473 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00891, 
whole genome shotgun sequence
Length=20950

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 168 AATATTTCAAAATCGAGAG 186
      |||||||||||||| ||||
Sbjct 138 AATATTTCAAAATCAAGAG 156


> AEAV01000466 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00882, 
whole genome shotgun sequence
Length=44541

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 643  AGAGGCAGAAGATGAAGAG 661
       |||||||||||| ||||||
Sbjct 26440 AGAGGCAGAAGAAGAAGAG 26422


> AEAV01000442 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00846, 
whole genome shotgun sequence
Length=51441

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 637  ATTGGAAGAGGCAGAAGAT 655
       ||||||||||| |||||||
Sbjct 10010 ATTGGAAGAGGGAGAAGAT 10028


> AEAV01000341 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00353, 
whole genome shotgun sequence
Length=5241

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 651  AAGATGAAGAGCAAGAAGA 669
       |||| ||||||||||||||
Sbjct 4307 AAGAAGAAGAGCAAGAAGA 4325


> AEAV01000329 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00340, 
whole genome shotgun sequence
Length=5324

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 642  AAGAGGCAGAAGATGAAGA 660
       ||||||||||||| |||||
Sbjct 2384 AAGAGGCAGAAGAGGAAGA 2366


> AEAV01000317 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00328, 
whole genome shotgun sequence
Length=9632

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 19/21 (91%), Gaps = 0/21 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 660  AGCAAGAAGACGCAGAAGATC 680
       ||||||||||| || ||||||
Sbjct 1235 AGCAAGAAGACACACAAGATC 1255


> AEAV01000272 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00283, 
whole genome shotgun sequence
Length=32523

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 19/21 (91%), Gaps = 0/21 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 649  AGAAGATGAAGAGCAAGAAGA 669
       |||||||||||| |||||||
Sbjct 9091 AGAAGATGAAGAAGAAGAAGA 9111


> AEAV01000215 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00226, 
whole genome shotgun sequence
Length=25965

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 16/16 (100%), Gaps = 0/16 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 5   AAACGTCATATTGATG 20
       ||||||||||||||||
Sbjct 7011 AAACGTCATATTGATG 6996


> AEAV01000214 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00225, 
whole genome shotgun sequence
Length=94528

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 16/16 (100%), Gaps = 0/16 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 3   TCAAACGTCATATTGA 18
       ||||||||||||||||
Sbjct 41554 TCAAACGTCATATTGA 41539


> AEAV01000199 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00207, 
whole genome shotgun sequence
Length=97451

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 21/24 (88%), Gaps = 0/24 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 196  AACAGATCCAAGAATTAAAAAGAA 219
       ||||||||||||||| || ||||
Sbjct 36275 AACAGATCCAAGAATAGAAGAGAA 36252


> AEAV01000193 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00201, 
whole genome shotgun sequence
Length=75744

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 24/29 (83%), Gaps = 0/29 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 358  TGAAATATATTCTCAAGTGGAGTTTTTGC 386
       ||| || ||||||  |||||||||||||
Sbjct 4929 TGATATTTATTCTGCCGTGGAGTTTTTGC 4901


> AEAV01000147 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00153, 
whole genome shotgun sequence
Length=16500

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 18/19 (95%), Gaps = 0/19 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 173  TTCAAAATCGAGAGGAGAT 191
       ||| |||||||||||||||
Sbjct 12922 TTCCAAATCGAGAGGAGAT 12904


> AEAV01000139 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00145, 
whole genome shotgun sequence
Length=20949

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 27/34 (80%), Gaps = 0/34 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 458  GAATTGGGTTGCATGGTCCAAGGAAACTATGAAT 491
       ||| ||| | | |||||||||||| || |||||
Sbjct 10596 GAAATGGATCGAATGGTCCAAGGATACACTGAAT 10629


> AEAV01000091 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00095, 
whole genome shotgun sequence
Length=131328

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 24/29 (83%), Gaps = 0/29 (0%)
 Strand=Plus/Plus

Query 650  GAAGATGAAGAGCAAGAAGACGCAGAAGA 678
       |||||||||||| |||| || | |||||
Sbjct 54513 GAAGATGAAGAGGAAGAGGAAGAGGAAGA 54541


> AEAV01000047 Kluyveromyces wickerhamii UCD 54-210 contig00050, 
whole genome shotgun sequence
Length=54078

 Score = 30.1 bits (32), Expect = 6.5
 Identities = 19/21 (91%), Gaps = 0/21 (0%)
 Strand=Plus/Minus

Query 12  ATATTGATGGTATTGTACCTT 32
       || ||||||||||||| ||||
Sbjct 3749 ATTTTGATGGTATTGTTCCTT 3729Lambda   K   H
  0.634  0.408  0.912 

Gapped
Lambda   K   H
  0.625  0.410  0.780 

Effective search space used: 7689070290


 Database: Kluyveromyces wickerhamii UCD 54 210 AEAV00000000_1
  Posted date: Aug 29, 2011 1:01 PM
 Number of letters in database: 9,807,744
 Number of sequences in database: 510Matrix: blastn matrix 2 -3
Gap Penalties: Existence: 5, Extension: 2
Query
>query
GGTCAAACGTCATATTGATGGTATTGTACCTTTAGAATTACATATGACATTAAAGGTCGCATTGTCCTTATGCTCATATAGATTCACGAAGGGCCCTTGGAGAAACAGTTATATCAAGCTCGGTATTGACCCAAGAACCTCGAATGAGTACGCGAAATACCAGACCGAATATTTCAAAATCGAGAGGAGATTACTAACAGATCCAAGAATTAAAAAGAATTTGCCAGCTCCTCCACCAAAGGACTACCAATCCAGTGTGCCTGGAGAAATTGACCCCAGGTTCGAATTTGACGGTAAAAGTATTCCATGGTATCTAATGTTACAAATAGACTTACTTTTGAAAGAACCTAACATCAATGAAATATATTCTCAAGTGGAGTTTTTGCCCGAGGCCAACGAATTAACAGGATGGTTTAACGAGTTAGATTTAACGAAGATACGGAAAATTGTTAAGTACGAATTGGGTTGCATGGTCCAAGGAAACTATGAATTCAACGAGCATAAATTGACATTTTTCAAAAGGATGATCTACGTCAAAGAATCAATGATGAAAGACCAAGATGCGGATGGGGACGTGGATATGGACCAAGATAACGACGATAATGGTGTGGAGGATGGAGAGATGGATGACGCCTTATTGGAAGAGGCAGAAGATGAAGAGCAAGAAGACGCAGAAGATCAGGCCGGCGAGTCGGCATTGAAATCGGAAATATCTGATGGTAAGCAAGATGAAAATTCAGAACCTGATACTTTTGACATAAAAACTGCTTCGTTCAACGAAGTTATGGATAAGATAGCCAAGCATAACTC
Documentation
About
API
API tutorial
Alternative representations
jsonJSON
txtTXT

Adhoc 12.7 SciLifeLab tools Per Kraulis (per.kraulis@scilifelab.se)